Les Veus del Riu

Les Veus del Riu

Exposició sobre la memòria històrica vinculada al riu Ebre, on es veu al centre un noi fent una explicació mentre els alumnes estan escoltant-lo amb atenció.

Projecte · Les Veus del Riu

Conservació i gestió de la biodiversitat i participació ciutadana en un tram del riu Siurana

El projecte “Les veus del riu. Conservació i gestió de la biodiversitat i participació ciutadana en un tram del riu Siurana”.

L’àmbit d’actuació de les actuacions correspon al riu Siurana.

Primerament, s’han caracteritzat els grups de fauna d’hàbitats aquàtics: ictiofauna, rèptils, mamífers i macroinvertebrats.

S’han caracteritzat 959 exemplars de peixos en les basses d’estudi: 873 exemplars corresponen a espècies autòctones i 86 exemplars a espècies exòtiques. Quant a la tortuga de rierol s’han caracteritzat 50 exemplars de tortuga de rierol. Pel que fa als ratpenats, s’han obtingut 9.000 registres a través de gravacions amb audiomoths. A través de càmeres de fototrampeig, s’ha pogut observar una presència cada vegada més elevada de porc senglar i cabirol.

S’han dut a terme actuacions de millora i recuperació d’hàbitats i control d’espècies exòtiques de vegetació, en concret s’ha procedit a retirar exemplars d’espècies exòtiques i també s’ha retirat runa i brossa de la llera del riu.

Amb l’objectiu d’implicar a la societat s’ha dut a terme acords de custòdia, concretament amb l’ajuntament del municipi del Masroig, tallers de coneixement de fauna aquàtica i control d’espècies exòtiques i jornades de divulgació sobre biodiversitat i mostreig. Tanmateix, també s’han realitzat jornades de voluntariat. Una altra acció molt positiva pel territori ha estat la creació del grup de voluntaris “Les Veus del Riu”.

Logotip Les Veus del Riu

Les Veus del Riu: Educació, Formació i Implicació Social en la conservació de l’entorn fluvial

Inclòs dins l’Escola de Riu, el projecte dona veu als rius Ebre i Siurana a la conca compartida entre Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat gràcies a la implicació social de diversos col·lectius: escolar, voluntariat i població general. Se centra en 4 espais fluvials pilot, amb problemàtiques comunes, inclosos en XN2000, i les poblacions de Pobla Massaluca, Móra la Nova, Miravet, i el Masroig.

S’han desenvolupat tallers d’aprenentatge en la natura per conèixer les problemàtiques d’espècies exòtiques i invasores, la manca de cabals ecològics i l’impacte de l’activitat humana.

Amb l’aplec de les Veus del Riu es posa en comú, entre les quatre poblacions, les problemàtiques, solucions i oportunitats en una trobada conjunta; s’han realitzat accions pràctiques de conservació i coneixement en espais naturals; voluntariat ambiental; edició de materials educatius i formatius; i de seguiment i continuïtat del projecte.

Tot per passar del riu que som al riu que volem ser. L’objectiu del projecte és canviar la percepció des del coneixement de la realitat de diferents trams de rius gràcies a aquest projecte en un territori on els impactes sobre el medi fluvial són molt intensos. El coneixement permet focalitzar les accions de conservació i la implicació de la societat.

Anellament

Tallers d'anellament científic.

Fauna aquàtica

Tallers de coneixement de la fauna aquàtica.

Bosc de ribera

Tallers de coneixement i descoberta del bosc de ribera.

Conservació d’espais naturals

Jornades de formació sobre conservació d’espais naturals: espècies exòtiques invasores, restauració d’hàbitats, etc.

Equipaments

Fem treballs de conservació d'hàbitats i espècies i d'ús públic. Construcció d'estructures que permeten veure i afavorir la fauna autòctona en el seu hàbitat.

Seguiment de fauna

Jornades i cursos de formació de seguiment de fauna: ratpenats, pesca científica, BMS, rèptils aquàtics, etc.

Logotip Les Veus del Riu, Voluntariat

El Voluntariat a l’Aube

Des de l’Associació l’Aube, entenem el voluntariat ambiental com una eina clau d’implicació social, coneixement de l’entorn, educació i sensibilització ambiental i de posada en valor dels recursos naturals dels quals disposem a les nostres comarques. Per aquest motiu, el voluntariat ambiental forma una part fonamental en tots els projectes que desenvolupem.

Des de l’entitat impulsem el Grup de Voluntariat “Les Veus del Riu”. Aquest grup de voluntariat neix amb l’objectiu d’implicar a la població en la conservació i millora dels espais naturals però també millorar el sentiment de pertinença i coneixement del territori. El nom del grup de voluntariat “Les Veus del Riu” ve donat amb la intenció que cada persona voluntària sigui la veu del seu propi riu i reclami les mesures de gestió i actuació que siguin necessàries. Per tant, el grup té l’objectiu d’aplegar totes les activitats de voluntariat ambiental i aprenentatge en la natura al voltant del riu Ebre i afluents i en espais agroforestals propers en custòdia.

Des de la creació de l’entitat (2021) hem realitzat diversos tallers i jornades de voluntariat ambiental i aprenentatge en la natura en l’àmbit territorial de Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat. Les jornades de voluntariat s’encabeixen en els següents àmbits temàtics:

 • Control d’espècies exòtiques als espais fluvials

 • Cens de fauna: anellament científic, cens d’ictiofauna i cens de tortugues

 • Recuperació de basses i espais d’interès històric com antics refugis de la Guerra Civil o antics teulers

 • Recollida de residus en espais fluvials: riu Ebre, riu Siurana i barrancs en espais urbans

D’altra banda, les jornades de voluntariat que organitzem des de l’entitat, no sempre són jornades d’actuació sobre l’entorn. Organitzem contínuament jornades més enfocades a l’aprenentatge i la formació del voluntari com per exemple jornades de formació i seguiment de fauna, sortides interpretatives en caiac pel riu Ebre i pels camins i senders dels diferents àmbits d’actuació, entre d’altres.

Projecte de Recuperació de Memòria Històrica vinculada al Riu Ebre

L’actiu principal de les Terres de l’Ebre el constitueix sens dubte el riu Ebre i els paisatges del seu entorn, modelats per l’acció humana durant segles.

El riu també ha estat font de vida i recursos per desenvolupar l’agricultura i la indústria. Moltes de les poblacions van créixer a la vora del riu com a lloc estratègic com a via de comunicació i comerç i, al llarg de la història, la vida al voltant del riu creava vincles emocionals que es van anar trencant d’ençà la fi de la navegació fluvial. D’ençà els anys 60 del segle passat, amb la construcció dels embassaments hi va haver una progressiva desvinculació del riu i una degradació de l’espai fluvial.

Afortunadament, aquesta tendència s’ha revertit en la darrera dècada, amb una recuperació del sentiment cap al riu com a element identitari i amb una recuperació d’activitats al seu entorn. Per aquest motiu creiem que és el moment d’impulsar un projecte de territori que aplegui totes les activitats educatives i formatives al seu entorn agrupades amb el concepte d’Escola de Riu.

Amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica al voltant de la vida al riu, des de l’Associació l’Aube, amb el suport de l’IDECE s’ha realitzat un projecte d’exposició, recull de vivències i activitats sobre l’evolució de la vida al voltant del riu, del seu patrimoni natural, i dels canvis d’ençà dels anys 30 del segle passat fins a l’actualitat.

Es tracta d’una exposició amb visió holística, amb les imatges i les veus humanes protagonistes, però també amb un seguit d’activitats i tallers complementaris. Hi ha hagut una implicació transversal de diferents agents de la comarca de la Ribera d’Ebre:

 • Institut Escola 3 d’Abril (Móra la Nova)
 • Institut Julio Antonio (Móra d’Ebre)
 • Institut de Flix (Flix)
 • Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre
 • Arxiu històric municipal de Flix
 • Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre
 • Associació Lo Llaüt de Flix
 • Vídeo Ascó Televisió

El projecte s’ha desenvolupat també amb el finançament de

Logotip Les Veus del Riu
Logotip IDECE, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre
Logotip COMEBE
Logotip Ajuntament d'Ascó

Projecte · Les Veus del Riu

Conservació i gestió de la biodiversitat i participació ciutadana en un tram del riu Siurana

El projecte “Les veus del riu. Conservació i gestió de la biodiversitat i participació ciutadana en un tram del riu Siurana”.

L’àmbit d’actuació de les actuacions correspon al riu Siurana.

Primerament, s’han caracteritzat els grups de fauna d’hàbitats aquàtics: ictiofauna, rèptils, mamífers i macroinvertebrats.

S’han caracteritzat 959 exemplars de peixos en les basses d’estudi: 873 exemplars corresponen a espècies autòctones i 86 exemplars a espècies exòtiques. Quant a la tortuga de rierol s’han caracteritzat 50 exemplars de tortuga de rierol. Pel que fa als ratpenats, s’han obtingut 9.000 registres a través de gravacions amb audiomoths. A través de càmeres de fototrampeig, s’ha pogut observar una presència cada vegada més elevada de porc senglar i cabirol.

S’han dut a terme actuacions de millora i recuperació d’hàbitats i control d’espècies exòtiques de vegetació, en concret s’ha procedit a retirar exemplars d’espècies exòtiques i també s’ha retirat runa i brossa de la llera del riu.

Amb l’objectiu d’implicar a la societat s’ha dut a terme acords de custòdia, concretament amb l’ajuntament del municipi del Masroig, tallers de coneixement de fauna aquàtica i control d’espècies exòtiques i jornades de divulgació sobre biodiversitat i mostreig. Tanmateix, també s’han realitzat jornades de voluntariat. Una altra acció molt positiva pel territori ha estat la creació del grup de voluntaris “Les Veus del Riu”.

Logotip Les Veus del Riu

Les Veus del Riu: Educació, Formació i Implicació Social en la conservació de l’entorn fluvial

Inclòs dins l’Escola de Riu, el projecte dona veu als rius Ebre i Siurana a la conca compartida entre Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat gràcies a la implicació social de diversos col·lectius: escolar, voluntariat i població general. Se centra en 4 espais fluvials pilot, amb problemàtiques comunes, inclosos en XN2000, i les poblacions de Pobla Massaluca, Móra la Nova, Miravet, i el Masroig.

S’han desenvolupat tallers d’aprenentatge en la natura per conèixer les problemàtiques d’espècies exòtiques i invasores, la manca de cabals ecològics i l’impacte de l’activitat humana.

Amb l’aplec de les Veus del Riu es posa en comú, entre les quatre poblacions, les problemàtiques, solucions i oportunitats en una trobada conjunta; s’han realitzat accions pràctiques de conservació i coneixement en espais naturals; voluntariat ambiental; edició de materials educatius i formatius; i de seguiment i continuïtat del projecte.

Tot per passar del riu que som al riu que volem ser. L’objectiu del projecte és canviar la percepció des del coneixement de la realitat de diferents trams de rius gràcies a aquest projecte en un territori on els impactes sobre el medi fluvial són molt intensos. El coneixement permet focalitzar les accions de conservació i la implicació de la societat.

Anellament

Tallers d'anellament científic.

Fauna aquàtica

Tallers de coneixement de la fauna aquàtica.

Bosc de ribera

Tallers de coneixement i descoberta del bosc de ribera.

Conservació d’espais naturals

Jornades de formació sobre conservació d’espais naturals: espècies exòtiques invasores, restauració d’hàbitats, etc.

Equipaments

Fem treballs de conservació d'hàbitats i espècies i d'ús públic. Construcció d'estructures que permeten veure i afavorir la fauna autòctona en el seu hàbitat.

Seguiment de fauna

Jornades i cursos de formació de seguiment de fauna: ratpenats, pesca científica, BMS, rèptils aquàtics, etc.

Logotip Les Veus del Riu, Voluntariat

El Voluntariat a l’Aube

Des de l’Associació l’Aube, entenem el voluntariat ambiental com una eina clau d’implicació social, coneixement de l’entorn, educació i sensibilització ambiental i de posada en valor dels recursos naturals dels quals disposem a les nostres comarques. Per aquest motiu, el voluntariat ambiental forma una part fonamental en tots els projectes que desenvolupem.

Des de l’entitat impulsem el Grup de Voluntariat “Les Veus del Riu”. Aquest grup de voluntariat neix amb l’objectiu d’implicar a la població en la conservació i millora dels espais naturals però també millorar el sentiment de pertinença i coneixement del territori. El nom del grup de voluntariat “Les Veus del Riu” ve donat amb la intenció que cada persona voluntària sigui la veu del seu propi riu i reclami les mesures de gestió i actuació que siguin necessàries. Per tant, el grup té l’objectiu d’aplegar totes les activitats de voluntariat ambiental i aprenentatge en la natura al voltant del riu Ebre i afluents i en espais agroforestals propers en custòdia.

Des de la creació de l’entitat (2021) hem realitzat diversos tallers i jornades de voluntariat ambiental i aprenentatge en la natura en l’àmbit territorial de Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat. Les jornades de voluntariat s’encabeixen en els següents àmbits temàtics:

 • Control d’espècies exòtiques als espais fluvials

 • Cens de fauna: anellament científic, cens d’ictiofauna i cens de tortugues

 • Recuperació de basses i espais d’interès històric com antics refugis de la Guerra Civil o antics teulers

 • Recollida de residus en espais fluvials: riu Ebre, riu Siurana i barrancs en espais urbans

D’altra banda, les jornades de voluntariat que organitzem des de l’entitat, no sempre són jornades d’actuació sobre l’entorn. Organitzem contínuament jornades més enfocades a l’aprenentatge i la formació del voluntari com per exemple jornades de formació i seguiment de fauna, sortides interpretatives en caiac pel riu Ebre i pels camins i senders dels diferents àmbits d’actuació, entre d’altres.

Projecte de Recuperació de Memòria Històrica

L’actiu principal de les Terres de l’Ebre el constitueix sens dubte el riu Ebre i els paisatges del seu entorn, modelats per l’acció humana durant segles.

El riu també ha estat font de vida i recursos per desenvolupar l’agricultura i la indústria. Moltes de les poblacions van créixer a la vora del riu com a lloc estratègic com a via de comunicació i comerç i, al llarg de la història, la vida al voltant del riu creava vincles emocionals que es van anar trencant d’ençà la fi de la navegació fluvial. D’ençà els anys 60 del segle passat, amb la construcció dels embassaments hi va haver una progressiva desvinculació del riu i una degradació de l’espai fluvial.

Afortunadament, aquesta tendència s’ha revertit en la darrera dècada, amb una recuperació del sentiment cap al riu com a element identitari i amb una recuperació d’activitats al seu entorn. Per aquest motiu creiem que és el moment d’impulsar un projecte de territori que aplegui totes les activitats educatives i formatives al seu entorn agrupades amb el concepte d’Escola de Riu.

Amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica al voltant de la vida al riu, des de l’Associació l’Aube, amb el suport de l’IDECE s’ha realitzat un projecte d’exposició, recull de vivències i activitats sobre l’evolució de la vida al voltant del riu, del seu patrimoni natural, i dels canvis d’ençà dels anys 30 del segle passat fins a l’actualitat.

Es tracta d’una exposició amb visió holística, amb les imatges i les veus humanes protagonistes, però també amb un seguit d’activitats i tallers complementaris. Hi ha hagut una implicació transversal de diferents agents de la comarca de la Ribera d’Ebre:

Logotip Les Veus del Riu
 • Institut Escola 3 d’Abril (Móra la Nova)
 • Institut Julio Antonio (Móra d’Ebre)
 • Institut de Flix (Flix)
 • Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre
 • Arxiu històric municipal de Flix
 • Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre
 • Associació Lo Llaüt de Flix
 • Vídeo Ascó Televisió

El projecte s’ha desenvolupat també amb el finançament de

Logotip COMEBE
Logotip Ajuntament d'Ascó
Logotip IDECE, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre

Projecte · Les Veus del Riu

Conservació i gestió de la biodiversitat i participació ciutadana en un tram del riu Siurana

Anellament

Tallers d'anellament científic.

Fauna aquàtica

Tallers de coneixement de la fauna aquàtica.

Bosc de ribera

Tallers de coneixement i descoberta del bosc de ribera.

Conservació d’espais naturals

Jornades de formació sobre conservació d’espais naturals: espècies exòtiques invasores, restauració d’hàbitats, etc.

Equipaments

Fem treballs de conservació d'hàbitats i espècies i d'ús públic. Construcció d'estructures que permeten veure i afavorir la fauna autòctona en el seu hàbitat.

Seguiment de fauna

Jornades i cursos de formació de seguiment de fauna: ratpenats, pesca científica, BMS, rèptils aquàtics, etc.

El projecte “Les veus del riu. Conservació i gestió de la biodiversitat i participació ciutadana en un tram del riu Siurana”.

L’àmbit d’actuació de les actuacions correspon al riu Siurana.

Primerament, s’han caracteritzat els grups de fauna d’hàbitats aquàtics: ictiofauna, rèptils, mamífers i macroinvertebrats.

S’han caracteritzat 959 exemplars de peixos en les basses d’estudi: 873 exemplars corresponen a espècies autòctones i 86 exemplars a espècies exòtiques. Quant a la tortuga de rierol s’han caracteritzat 50 exemplars de tortuga de rierol. Pel que fa als ratpenats, s’han obtingut 9.000 registres a través de gravacions amb audiomoths. A través de càmeres de fototrampeig, s’ha pogut observar una presència cada vegada més elevada de porc senglar i cabirol.

S’han dut a terme actuacions de millora i recuperació d’hàbitats i control d’espècies exòtiques de vegetació, en concret s’ha procedit a retirar exemplars d’espècies exòtiques i també s’ha retirat runa i brossa de la llera del riu.

Amb l’objectiu d’implicar a la societat s’ha dut a terme acords de custòdia, concretament amb l’ajuntament del municipi del Masroig, tallers de coneixement de fauna aquàtica i control d’espècies exòtiques i jornades de divulgació sobre biodiversitat i mostreig. Tanmateix, també s’han realitzat jornades de voluntariat. Una altra acció molt positiva pel territori ha estat la creació del grup de voluntaris “Les Veus del Riu”.

Logotip Les Veus del Riu

Les Veus del Riu: Educació, Formació i Implicació Social en la conservació de l’entorn fluvial

Inclòs dins l’Escola de Riu, el projecte dona veu als rius Ebre i Siurana a la conca compartida entre Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat gràcies a la implicació social de diversos col·lectius: escolar, voluntariat i població general. Se centra en 4 espais fluvials pilot, amb problemàtiques comunes, inclosos en XN2000, i les poblacions de Pobla Massaluca, Móra la Nova, Miravet, i el Masroig.

S’han desenvolupat tallers d’aprenentatge en la natura per conèixer les problemàtiques d’espècies exòtiques i invasores, la manca de cabals ecològics i l’impacte de l’activitat humana.

Amb l’aplec de les Veus del Riu es posa en comú, entre les quatre poblacions, les problemàtiques, solucions i oportunitats en una trobada conjunta; s’han realitzat accions pràctiques de conservació i coneixement en espais naturals; voluntariat ambiental; edició de materials educatius i formatius; i de seguiment i continuïtat del projecte.

Tot per passar del riu que som al riu que volem ser. L’objectiu del projecte és canviar la percepció des del coneixement de la realitat de diferents trams de rius gràcies a aquest projecte en un territori on els impactes sobre el medi fluvial són molt intensos. El coneixement permet focalitzar les accions de conservació i la implicació de la societat.

El Voluntariat a l’Aube

Logotip Les Veus del Riu, Voluntariat

Des de l’Associació l’Aube, entenem el voluntariat ambiental com una eina clau d’implicació social, coneixement de l’entorn, educació i sensibilització ambiental i de posada en valor dels recursos naturals dels quals disposem a les nostres comarques. Per aquest motiu, el voluntariat ambiental forma una part fonamental en tots els projectes que desenvolupem.

Des de l’entitat impulsem el Grup de Voluntariat “Les Veus del Riu”. Aquest grup de voluntariat neix amb l’objectiu d’implicar a la població en la conservació i millora dels espais naturals però també millorar el sentiment de pertinença i coneixement del territori. El nom del grup de voluntariat “Les Veus del Riu” ve donat amb la intenció que cada persona voluntària sigui la veu del seu propi riu i reclami les mesures de gestió i actuació que siguin necessàries. Per tant, el grup té l’objectiu d’aplegar totes les activitats de voluntariat ambiental i aprenentatge en la natura al voltant del riu Ebre i afluents i en espais agroforestals propers en custòdia.

Des de la creació de l’entitat (2021) hem realitzat diversos tallers i jornades de voluntariat ambiental i aprenentatge en la natura en l’àmbit territorial de Ribera d’Ebre, Terra Alta i Priorat. Les jornades de voluntariat s’encabeixen en els següents àmbits temàtics:

 • Control d’espècies exòtiques als espais fluvials

 • Cens de fauna: anellament científic, cens d’ictiofauna i cens de tortugues

 • Recuperació de basses i espais d’interès històric com antics refugis de la Guerra Civil o antics teulers

 • Recollida de residus en espais fluvials: riu Ebre, riu Siurana i barrancs en espais urbans

D’altra banda, les jornades de voluntariat que organitzem des de l’entitat, no sempre són jornades d’actuació sobre l’entorn. Organitzem contínuament jornades més enfocades a l’aprenentatge i la formació del voluntari com per exemple jornades de formació i seguiment de fauna, sortides interpretatives en caiac pel riu Ebre i pels camins i senders dels diferents àmbits d’actuació, entre d’altres.

L’actiu principal de les Terres de l’Ebre el constitueix sens dubte el riu Ebre i els paisatges del seu entorn, modelats per l’acció humana durant segles.

El riu també ha estat font de vida i recursos per desenvolupar l’agricultura i la indústria. Moltes de les poblacions van créixer a la vora del riu com a lloc estratègic com a via de comunicació i comerç i, al llarg de la història, la vida al voltant del riu creava vincles emocionals que es van anar trencant d’ençà la fi de la navegació fluvial. D’ençà els anys 60 del segle passat, amb la construcció dels embassaments hi va haver una progressiva desvinculació del riu i una degradació de l’espai fluvial.

Afortunadament, aquesta tendència s’ha revertit en la darrera dècada, amb una recuperació del sentiment cap al riu com a element identitari i amb una recuperació d’activitats al seu entorn. Per aquest motiu creiem que és el moment d’impulsar un projecte de territori que aplegui totes les activitats educatives i formatives al seu entorn agrupades amb el concepte d’Escola de Riu.

Amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica al voltant de la vida al riu, des de l’Associació l’Aube, amb el suport de l’IDECE s’ha realitzat un projecte d’exposició, recull de vivències i activitats sobre l’evolució de la vida al voltant del riu, del seu patrimoni natural, i dels canvis d’ençà dels anys 30 del segle passat fins a l’actualitat.

Es tracta d’una exposició amb visió holística, amb les imatges i les veus humanes protagonistes, però també amb un seguit d’activitats i tallers complementaris. Hi ha hagut una implicació transversal de diferents agents de la comarca de la Ribera d’Ebre:

Projecte de Recuperació de Memòria Històrica

Logotip Les Veus del Riu
 • Institut Escola 3 d’Abril (Móra la Nova)
 • Institut Julio Antonio (Móra d’Ebre)
 • Institut de Flix (Flix)
 • Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre
 • Arxiu històric municipal de Flix
 • Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre
 • Associació Lo Llaüt de Flix
 • Vídeo Ascó Televisió

El projecte s’ha desenvolupat també amb el finançament de

Logotip IDECE, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre
Logotip COMEBE
Logotip Ajuntament d'Ascó