Hospitalitat i Natura

Hospitalitat i Natura

Persones assegudes posant per la fotografia on estan rodejats d'entorn natural.

Projecte · Hospitalitat i Natura

Logotip Hospitalitat i Natura

El cicle de debats “Salut i Natura” del Palau Macaya que va aplegar entitats, administracions i experts internacionals va donar com a fruit el 30 de gener de 2019 la Declaració sobre la interdependència entre Salut i Natura a Catalunya, el qual afavoreix la contribució fonamental de la natura en la salut de les persones. La declaració constata que la natura ens aporta beneficis insubstituïbles per a la nostra salut i benestar, no només en aspectes físics, sinó també psicològics i fins i tot espirituals. També parteix de la idea que necessitem una natura saludable, per tenir una vida saludable, ja que la nostra salut coexisteix amb la salut del planeta. El propòsit central del document és una aliança entre organitzacions que treballem per la salut de la natura i la salut de la societat. Paral·lelament, es va crear la Taula de Salut i Natura de Catalunya.

És una plataforma pionera a casa nostra que treballa per a la conservació de la natura com a garant de la nostra salut i benestar. Alhora, treballa en la seva promoció com a actiu de salut en àmbits molt diversos, tant des del vessant de la prevenció com de la terapèutica. La Taula compta amb un grup motor format pel:

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Logotip Generalitat de Catalunya, Departament de Salut

Diputació de Barcelona

Logotip Diputació Barcelona

ICTA-UAB, Intitut de Ciència i Tecnologia Ambientals

Logotip ICTA, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientas UAB

ISGlobal, Instituto de SaludGlobal Barcelona

Logotip ISGlobal, Instituto de SaludGlobal Barcelona

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Logotip Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat

Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

Logotip Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Logotip Generalitat de Catalunya, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Departament de Salut

Logotip DKV Seguros Médicos

La Taula compta amb una visió i un suport ampli d’organitzacions, amb un alt interès per involucrar-se en els diferents grups de treball i proves pilot. Actualment, s’està treballant per avançar en la implementació de proves pilot vinculades als diferents àmbits de treball. També s’està impulsant de la Taula de Salut i Natura a les Terres de l’Ebre, en la que participem com a entitat.

Hospitalitat i Natura · El Programa

El nom Hospitalitat i Natura prové de reivindicar l’origen del nom dels hospitals

El programa Hospitalitat i Natura a les Terres de l’Ebre, neix a proposta de l’Associació Ambiental l’Aube, de la necessitat d’integrar la natura en les estratègies de salut personal i col·lectiva. D’ençà l’inici de la pandèmia hem vist, amb més força que mai, com n’és d’important aquest vincle. Després del període de confinament, les persones que vivien en zones urbanes amb “dèficit de natura” omplien els espais naturals donant resposta a una necessitat vital d’estar-hi en contacte. Mentrestant, les patologies derivades de dèficit de natura estan esteses tant en la població escolar com adulta d’àmbits urbans especialment.

Aquests col·lectius de vegades poc adaptats per afavorir el contacte amb la natura per manca d’espais oberts i al de persones amb altres capacitats. Tots han patit especialment les conseqüències del confinament i de les restriccions en activitats. L’assistència sanitària en ingressos a planta de major o menor durada, o en l’espai sociosanitari per a més llargues estades són dels objectius prioritaris d’aquest programa.

Fer d’aquests espais, no sols un lloc per al guariment de malalties sinó espais hospitalaris, acollidors, per trencar aquesta sensació d’aïllament que de vegades es produeix. Però el programa va més enllà i vol facilitar també espais i activitats en la natura com a part de la prescripció mèdica de natura dels centres d’assistència primària. Destinat als pacients, però també tenint present als professionals de la salut, que no sols n’han de ser prescriptors, també n’han de ser perceptors d’aquestes activitats.

  • Millorar la qualitat dels espais sociosanitaris en la relació salut-pacient-natura
  • Promoure activitats de prescripció de natura
  • Fomentar projectes cooperatius entre institucions sanitàries, entitats ambientals i socials, ajuntaments i altres
Col·lectius amb risc d’exclusió social
Col·lectiu de gent gran de centres residencials
Centres hospitalaris i centres d’assistència primària

Projecte · Hospitalitat i Natura

Logotip Hospitalitat i Natura

El cicle de debats “Salut i Natura” del Palau Macaya que va aplegar entitats, administracions i experts internacionals va donar com a fruit el 30 de gener de 2019 la Declaració sobre la interdependència entre Salut i Natura a Catalunya, el qual afavoreix la contribució fonamental de la natura en la salut de les persones. La declaració constata que la natura ens aporta beneficis insubstituïbles per a la nostra salut i benestar, no només en aspectes físics, sinó també psicològics i fins i tot espirituals. També parteix de la idea que necessitem una natura saludable, per tenir una vida saludable, ja que la nostra salut coexisteix amb la salut del planeta. El propòsit central del document és una aliança entre organitzacions que treballem per la salut de la natura i la salut de la societat. Paral·lelament, es va crear la Taula de Salut i Natura de Catalunya.

És una plataforma pionera a casa nostra que treballa per a la conservació de la natura com a garant de la nostra salut i benestar. Alhora, treballa en la seva promoció com a actiu de salut en àmbits molt diversos, tant des del vessant de la prevenció com de la terapèutica. La Taula compta amb un grup motor format pel:

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Logotip Generalitat de Catalunya, Departament de Salut

Diputació de Barcelona

Logotip Diputació Barcelona

ICTA-UAB, Intitut de Ciència i Tecnologia Ambientals

Logotip ICTA, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientas UAB

ISGlobal, Instituto de SaludGlobal Barcelona

Logotip ISGlobal, Instituto de SaludGlobal Barcelona

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Logotip Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat

Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

Logotip Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Logotip Generalitat de Catalunya, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Departament de Salut

Logotip DKV Seguros Médicos

La Taula compta amb una visió i un suport ampli d’organitzacions, amb un alt interès per involucrar-se en els diferents grups de treball i proves pilot. Actualment, s’està treballant per avançar en la implementació de proves pilot vinculades als diferents àmbits de treball. També s’està impulsant de la Taula de Salut i Natura a les Terres de l’Ebre, en la que participem com a entitat.

Hospitalitat i Natura · El Programa

El nom Hospitalitat i Natura prové de reivindicar l’origen del nom dels hospitals

El programa Hospitalitat i Natura a les Terres de l’Ebre, neix a proposta de l’Associació Ambiental l’Aube, de la necessitat d’integrar la natura en les estratègies de salut personal i col·lectiva. D’ençà l’inici de la pandèmia hem vist, amb més força que mai, com n’és d’important aquest vincle. Després del període de confinament, les persones que vivien en zones urbanes amb “dèficit de natura” omplien els espais naturals donant resposta a una necessitat vital d’estar-hi en contacte. Mentrestant, les patologies derivades de dèficit de natura estan esteses tant en la població escolar com adulta d’àmbits urbans especialment.

Aquests col·lectius de vegades poc adaptats per afavorir el contacte amb la natura per manca d’espais oberts i al de persones amb altres capacitats. Tots han patit especialment les conseqüències del confinament i de les restriccions en activitats. L’assistència sanitària en ingressos a planta de major o menor durada, o en l’espai sociosanitari per a més llargues estades són dels objectius prioritaris d’aquest programa.

Fer d’aquests espais, no sols un lloc per al guariment de malalties sinó espais hospitalaris, acollidors, per trencar aquesta sensació d’aïllament que de vegades es produeix. Però el programa va més enllà i vol facilitar també espais i activitats en la natura com a part de la prescripció mèdica de natura dels centres d’assistència primària. Destinat als pacients, però també tenint present als professionals de la salut, que no sols n’han de ser prescriptors, també n’han de ser perceptors d’aquestes activitats.

  • Millorar la qualitat dels espais sociosanitaris en la relació salut-pacient-natura
  • Promoure activitats de prescripció de natura
  • Fomentar projectes cooperatius entre institucions sanitàries, entitats ambientals i socials, ajuntaments i altres
Col·lectius amb risc d’exclusió social
Col·lectiu de gent gran de centres residencials
Centres hospitalaris i centres d’assistència primària

Projecte · Hospitalitat i Natura

Logotip Hospitalitat i Natura

El cicle de debats “Salut i Natura” del Palau Macaya que va aplegar entitats, administracions i experts internacionals va donar com a fruit el 30 de gener de 2019 la Declaració sobre la interdependència entre Salut i Natura a Catalunya, el qual afavoreix la contribució fonamental de la natura en la salut de les persones. La declaració constata que la natura ens aporta beneficis insubstituïbles per a la nostra salut i benestar, no només en aspectes físics, sinó també psicològics i fins i tot espirituals. També parteix de la idea que necessitem una natura saludable, per tenir una vida saludable, ja que la nostra salut coexisteix amb la salut del planeta. El propòsit central del document és una aliança entre organitzacions que treballem per la salut de la natura i la salut de la societat. Paral·lelament, es va crear la Taula de Salut i Natura de Catalunya.

És una plataforma pionera a casa nostra que treballa per a la conservació de la natura com a garant de la nostra salut i benestar. Alhora, treballa en la seva promoció com a actiu de salut en àmbits molt diversos, tant des del vessant de la prevenció com de la terapèutica. La Taula compta amb un grup motor format pel:

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Logotip Generalitat de Catalunya, Departament de Salut

Diputació de Barcelona

Logotip Diputació Barcelona

ICTA-UAB, Intitut de Ciència i Tecnologia Ambientals

Logotip ICTA, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientas UAB

ISGlobal, Instituto de SaludGlobal Barcelona

Logotip ISGlobal, Instituto de SaludGlobal Barcelona

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Logotip Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat

Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

Logotip Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Logotip Generalitat de Catalunya, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Departament de Salut

Logotip DKV Seguros Médicos

La Taula compta amb una visió i un suport ampli d’organitzacions, amb un alt interès per involucrar-se en els diferents grups de treball i proves pilot. Actualment, s’està treballant per avançar en la implementació de proves pilot vinculades als diferents àmbits de treball. També s’està impulsant de la Taula de Salut i Natura a les Terres de l’Ebre, en la que participem com a entitat.

Hospitalitat i Natura · El Programa

El nom Hospitalitat i Natura prové de reivindicar l’origen del nom dels hospitals

El programa Hospitalitat i Natura a les Terres de l’Ebre, neix a proposta de l’Associació Ambiental l’Aube, de la necessitat d’integrar la natura en les estratègies de salut personal i col·lectiva. D’ençà l’inici de la pandèmia hem vist, amb més força que mai, com n’és d’important aquest vincle. Després del període de confinament, les persones que vivien en zones urbanes amb “dèficit de natura” omplien els espais naturals donant resposta a una necessitat vital d’estar-hi en contacte. Mentrestant, les patologies derivades de dèficit de natura estan esteses tant en la població escolar com adulta d’àmbits urbans especialment.

Aquests col·lectius de vegades poc adaptats per afavorir el contacte amb la natura per manca d’espais oberts i al de persones amb altres capacitats. Tots han patit especialment les conseqüències del confinament i de les restriccions en activitats. L’assistència sanitària en ingressos a planta de major o menor durada, o en l’espai sociosanitari per a més llargues estades són dels objectius prioritaris d’aquest programa.

Fer d’aquests espais, no sols un lloc per al guariment de malalties sinó espais hospitalaris, acollidors, per trencar aquesta sensació d’aïllament que de vegades es produeix. Però el programa va més enllà i vol facilitar també espais i activitats en la natura com a part de la prescripció mèdica de natura dels centres d’assistència primària. Destinat als pacients, però també tenint present als professionals de la salut, que no sols n’han de ser prescriptors, també n’han de ser perceptors d’aquestes activitats.

  • Millorar la qualitat dels espais sociosanitaris en la relació salut-pacient-natura
  • Promoure activitats de prescripció de natura
  • Fomentar projectes cooperatius entre institucions sanitàries, entitats ambientals i socials, ajuntaments i altres
Col·lectius amb risc d’exclusió social
Col·lectiu de gent gran de centres residencials
Centres hospitalaris i centres d’assistència primària

Hospitalitat i Natura · Projecte Pilot

Per tal d’endegar aquesta proposta es proposen un seguit de projectes pilot en diferents àmbits

Centres Hospitalaris

Centres Residencials

Assistència Primària

Un projecte inicial, s’ha iniciat entre l’Aube, l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre i l’Ajuntament de Móra d’Ebre. En el cas de centres residencials per a gent gran es podria iniciar un projecte pilot amb la Residència d’avis d’Ascó i l’Ajuntament d’Ascó. Les accions anirien dirigides als interns, al personal sociosanitari i també es poden plantejar accions combinades entre interns i les seves famílies coincidint en dates concretes.

Objectius

Adequar espais

Adequar espais perimetrals i exteriors per facilitar observació de flora i fauna

Tallers d’estimulació sensorial

Desenvolupar tallers d’estimulació sensorial vinculats a la natura a interns del centre

Sortides a Espais Naturals

Realitzar sortides a espais naturals periurbans per a interns i també per a personal sanitari

Crear un vincles positius

Crear un vincle positiu entre estada al centre residencial, i el reforç de la vinculació entre salut i natura