Paratge Natural, La Picossa

Paratge Natural, La Picossa

Fotografia paisatgística on hi ha pins i muntanyes.

Projecte · Paratge Natural de La Picossa

Posa en valor la custòdia del territori

Logotip La Picossa, Paratge Natural

El projecte “La Picossa” Paratge Natural, es posa en valor la custòdia del territori, com a eina efectiva per poder incidir en la recuperació i conservació d’aquest espai únic.

El projecte s’ubica al municipi de Móra d’Ebre a la comarca de la Ribera d’Ebre, dins de la Xarxa Natural 2000, Sistema Prelitoral Meridional ES5140011. Figura de protecció que inclou el Parc Natural dels Ports, Les Serres de Pàndols-Cavalls-la Picossa, Aligars-Serra Fulletera i els Barrancs de Sant Antoni-Lloret-la Galera. Espai inclòs a la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.

Mapa on hi ha marcada La Picossa i els Espais inclosos a les Terres de l'Ebre la Reserva de la Biosfera.

Projecte de Gestió Agroforestal

Davant els reptes adaptatius que s’enfronten els boscos catalans, a causa de l’abandonament dels espais forestals, la pèrdua de biodiversitat i degradació d’ecosistemes forestals, la presència de boscos cada vegada menys resilients i més vulnerables als incendis i les dificultats per compatibilitzar la planificació i gestió forestal amb la conservació dels ecosistemes forestal (XCN).

Amb la redacció del pla de gestió de les finques en custòdia al Paratge Natural de la Picossa, es vol compatibilitzar la conservació amb altres usos de l’espai forestal.

Cal destacar el paper de la prevenció d’incendis al voltant del Paratge Natural de la Picossa, a causa del fet que es troba a la zona de Catalunya amb el risc d’incendis més elevat.

Objectius específics

 • Reducció de la continuïtat forestal per la prevenció d’incendis.

 • Localitzat noves zones prioritàries d’actuació de l’entorn per a la millora de l’hàbitat de l’Àliga cuabarrada.
 • Consolidació de la població de l’Àliga cuabarrada i altres rapinyaires de la zona.

 • Afavorir cultius tradicionals i zones de pastura.
 • Creació d’una marca pròpia de qualitat del paratge.

 • Creació d’un Espai Test Agroramaders, programa de facilitació dels projectes progressius d’instal·lació de nous agents al sector primari.

 • Vinculació de la població en jornades de voluntariat i d’educació ambiental.

 • Regulació de les activitats de lleure.

 • Transmetre a la població, la importància de mantenir el ramat en extensiu en els entorns forestals.

 • Recuperació del patrimoni tradicional i vinculat a la memòria històrica de la Batalla de l’Ebre.

Projecte · Paratge Natural de La Picossa

Posa en valor la custòdia del territori

Logotip La Picossa, Paratge Natural

El projecte “La Picossa” Paratge Natural, es posa en valor la custòdia del territori, com a eina efectiva per poder incidir en la recuperació i conservació d’aquest espai únic.

El projecte s’ubica al municipi de Móra d’Ebre a la comarca de la Ribera d’Ebre, dins de la Xarxa Natural 2000, Sistema Prelitoral Meridional ES5140011. Figura de protecció que inclou el Parc Natural dels Ports, Les Serres de Pàndols-Cavalls-la Picossa, Aligars-Serra Fulletera i els Barrancs de Sant Antoni-Lloret-la Galera. Espai inclòs a la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.

Mapa on hi ha marcada La Picossa i els Espais inclosos a les Terres de l'Ebre la Reserva de la Biosfera.

Projecte de Gestió Agroforestal

Davant els reptes adaptatius que s’enfronten els boscos catalans, a causa de l’abandonament dels espais forestals, la pèrdua de biodiversitat i degradació d’ecosistemes forestals, la presència de boscos cada vegada menys resilients i més vulnerables als incendis i les dificultats per compatibilitzar la planificació i gestió forestal amb la conservació dels ecosistemes forestal (XCN).

Amb la redacció del pla de gestió de les finques en custòdia al Paratge Natural de la Picossa, es vol compatibilitzar la conservació amb altres usos de l’espai forestal.

Cal destacar el paper de la prevenció d’incendis al voltant del Paratge Natural de la Picossa, a causa del fet que es troba a la zona de Catalunya amb el risc d’incendis més elevat.

Objectius específics

 • Reducció de la continuïtat forestal per la prevenció d’incendis.

 • Localitzat noves zones prioritàries d’actuació de l’entorn per a la millora de l’hàbitat de l’Àliga cuabarrada.
 • Consolidació de la població de l’Àliga cuabarrada i altres rapinyaires de la zona.

 • Afavorir cultius tradicionals i zones de pastura.
 • Creació d’una marca pròpia de qualitat del paratge.

 • Creació d’un Espai Test Agroramaders, programa de facilitació dels projectes progressius d’instal·lació de nous agents al sector primari.

 • Vinculació de la població en jornades de voluntariat i d’educació ambiental.

 • Regulació de les activitats de lleure.

 • Transmetre a la població, la importància de mantenir el ramat en extensiu en els entorns forestals.

 • Recuperació del patrimoni tradicional i vinculat a la memòria històrica de la Batalla de l’Ebre.